top of page

Halal Audit Day

Halal audit day.

วันนี้คณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครสวรรค์

เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานของเรา เพื่อรับรองการต่ออายุ

และรับรองการยื่นจดสินค้าใหม่ตามมาตรฐานฮาลาล

หรือมาตรฐานการผลิตภายใต้หลักศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลามสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมสามารถบริโภคสินค้า

ภายใต้แบรนด์แดรี่โดและผลิตภัณฑ์ในเครือได้อย่างมั่นใจ

.

เพราะเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกๆ ท่าน

.

ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page