top of page

วิธีป้องกันตัวเองจากเจ้าฝุ่นตัวร้าย PM 2.5

ช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 กลับมาอีกแล้ว

วันนี้แดรี่โดของเรา จึงได้รวบรวม

วิธีป้องกันตัวเองจากเจ้าฝุ่นตัวร้าย PM 2.5

มาฝากกันอย่างแรกเลยก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทึกครั้ง ถ้าจะให้ดี แนะนำเป็นแบบ N95 หรือหน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้น

ต่อมาคือการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมการแจ้ง เพราะจะทำให้เราสูดดมเอาฝุ่นเข้าไปในร่างกายเรามากขึ้น

ดื่มน้ำสะอาด 6- 8 แก้ว

ตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ได้ทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ ที่คุณภาพอากาศไม่ดี

ลดการใช้รถยนต์และหยุดการเผาขยะ

.

ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page