top of page

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารและเจ้านายคนเก่งของพวกเรา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารและเจ้านายคนเก่งของพวกเรา “คุณฝ้าย ชนัญชิดา จันทร์สวัสดิ์” ที่ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท (Master’s degree) บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive MBA) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA business school) ในวันนี้

นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวแดรี่โด ที่มีผู้บริหารคนเก่งและ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเองและแดรี่โดของเราในทุก ๆ ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรของเราไปข้างหน้า อย่างมีเป้าหมาย

ขอแสดงความยินดีกับเจ้านายอย่างที่สุดเลยค่าาาา


ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page