top of page

โรสเปี๊ยะ

ขนมเปี๊ยะชั้นรูปร่างหน้าตาคล้ายดอกกุหลาบ  สีสันน่ารับประทาน

นอกจากจะมีถึง 4 ไส้สุดพิเศษให้เลือก ชาเขียว  ถั่วทอง มันม่วงและถั่วแดงแล้วนั้น

ความพิเศษของเค้าคือการอบควันเทียนข้ามคืนแบบไม่แต่งกลิ่นของเรา

ที่ทำให้ “โรสเปี๊ยะ” ของเรานอกจากจะอร่อยกลมกล่อมถูกปากแล้ว ยังหอมควันเทียนมาก

S__25600102_edited.jpg

ไส้ถั่วแดง

แป้งขนมเปี๊ยะเบา สอดไส้ด้วย

ถั่วแดง กลิ่นหอม หวานกำลังดี

S__25600103.jpg

ไส้ชาเขียว

แป้งขนมเปี๊ยะเบา สอดไส้ด้วย

ชาเขียว กลิ่นหอม หวานกำลังดี

S__25600099.jpg

ไส้มันม่วง

แป้งขนมเปี๊ยะเบา สอดไส้ด้วย

มันม่วง กลิ่นหอม หวานกำลังดี

S__25600101.jpg

ไส้ถั่วทอง

แป้งขนมเปี๊ยะเบา สอดไส้ด้วย

ถั่วทอง กลิ่นหอม หวานกำลังดี

bottom of page